Hotel Sailer

A través del hotel Salir, podem gaudir dels avantatges de la seva cèntrica ubicació. Aquest hotel és un punt de partida ideal per a les activitats professionals a la ciutat, per fer una passejada pel nucli antic o dels nombrosos punts d'interès alhora de visitar Innsbruck.

Hotel Sailer


Comments